Managementteam

 
Het managementteam is samengesteld uit de volgende ambtenaren:

Functie binnen het OCMW
Functie binnen de vergadering
secretaris
voorzitter
financieel beheerder
lid
voorzitter

lid met raadgevende stem
verslaggever
 
 
 

Het managementteam vergadert na bijeenroeping op dinsdagnamiddag. Het managementteam vergadert in het Administratief Centrum, tenzij er anders over beslist wordt voor een bepaalde vergadering. De bijeenroeping gebeurt door de voorzitter van het managementteam, die ook de agenda bepaalt.

 

Sitemap*    

© 2015 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory