Europese financiële steun voor begeleiding jongeren

 
 
 
 
De stad/OCMW Aalst krijgen jaarlijks de steun van het ESF (Europees Sociaal Fonds) voor de organisatie van een vorming en eerste werkervaring voor leerlingen die les volgen in de scholen van het deeltijds onderwijs in Aalst.

Via het project ‘OAL’ (ondersteuning alternerend leren) krijgen jongeren uit het deeltijds onderwijs de kans om een stage te doen binnen de stadsdiensten of bij samenwerkende partners. Het gaat over jongeren vanaf 15 jaar die deeltijds onderwijs volgen en die graag willen werken, maar daar nog net niet klaar voor zijn. Ze kunnen hun arbeidsgerichte attitudes en vaardigheden versterken door te werken aan vaktechnische, arbeids- en loopbaangerichte competenties. Dit gebeurt via een begeleide stage met de nodige ondersteuning. De jongeren krijgen een traject en begeleiding op maat.

De stageplaatsen zijn erg uiteenlopend: onder meer de diensten van de Stad of OCMW Aalst, Kringwinkel Stroom, maatwerkbedrijf vzw De Loods en vzw Steunpunt welzijn fungeren als werkvloeren. De werkinhoud sluit bij voorkeur nauw aan bij de opleiding die de jongere volgt, om zo optimaal aan de juiste competenties te kunnen werken.

Het is de bedoeling dat jongeren kunnen doorstromen naar een betaalde tewerkstelling. De stages zijn onbetaald. Het project ‘OAL’ past in het duaal leren en het huidig stelsel voor leren en werken. Tijdens het hele traject wordt een leerling van nabij gevolgd door het OCMW Aalst (de promotor), de trajectbegeleider en de leerkrachten van het CLW (Centrum Leren en Werken) en de begeleider op de werkvloer.

Wie meer informatie wenst, kan contact opnemen met de scholen deeltijds onderwijs in Aalst aanbieden of met het team activering van OCMW Aalst. 

 

Sitemap   Privacyverklaring OCMW Aalst   Cookiebeleid    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory