Groen licht voor De Gendarmerie

Goed nieuws voor De Gendarmerie. De omgevingsvergunning voor de bouwwerken op de voormalige Rijkswachtkazerne in de Denderstraat werd afgeleverd. Hiermee komt het project in een nieuwe fase. De site wordt een moderne sociale ontmoetingsplaats en een broedplaats voor talent in het centrum van de stad. 
Nu de omgevingsvergunning is verleend starten de laatste voorbereidingen voor het bouwproject. De stad bereidt een aanbestedingsdossier voor. Vanaf het voorjaar van 2021 gaan we op zoek naar een aannemer. De start van de werken is voorzien in oktober 2021.
 
De bouwplannen
 De voormalige rijkswachtkazerne in de Denderstraat krijgt een grondige metamorfose. De huidige vergunning is verleend voor de 1ste fase van de bouwwerken. Daarin wordt het achterste gedeelte van de site grondig aangepakt. Waar nu de garages staan komt het nieuwe buurtrestaurant. Daarnaast komt de markthal met ruimte voor de sociale kruidenier en tot slot een nieuw stedelijk kinderdagverblijf. 
 
Het nieuwe buurtrestaurant wordt het kloppende hart van de site van 4500 m². Elke Aalstenaar zal er kunnen genieten van een aangename restaurantervaring. Wie er recht op heeft, betaalt een sociaal tarief. Binnen het buurtrestaurant worden opleidingen georganiseerd voor mensen die moeilijk op de arbeidsmarkt terechtkunnen.

De markthal wordt een locatie voor kleinschalige activiteiten zoals een workshop, een lezing of een tentoonstelling. Het OCMW Aalst verhuist zijn sociale kruidenier naar De Gendarmerie. OCMW-cliënten kunnen in deze winkel terecht voor gratis voedselproducten en een warme babbel.
 
Tot slot komt er een nieuw stedelijk kinderdagverblijf met plaats voor 36 baby's en peuters van 0-3 jaar. 

Op het einde van deze bouwfase wordt ook het binnenplein getransformeerd in een groene ontmoetingsplaats. In een tweede bouwfase wordt het huidige kantoorgebouw gerenoveerd. Hier wordt ruimte gegeven aan sociale organisaties die werken rond activering en aan een hub voor sociaal en circulair ondernemerschap.
 
De Gendarmerie: broedplaats voor talent
 Stad en OCMW Aalst hebben De Gendarmerie gelanceerd om mensen te helpen hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Zo kunnen ze terug op eigen benen staan en opnieuw ten volle deelnemen aan de maatschappij. Door ruimte te bieden aan organisaties die deze mensen hun talenten helpen ontwikkelen, hoopt De Gendarmerie nieuwe samenwerkingen te stimuleren. Zo moet er een echte 'broedplaats voor talent' ontstaan.
 
Er worden specifieke opleidingen aangeboden op de site zoals horeca-opleidingen of lessen Nederlands. Maar evengoed komt er atelierruimte waar mensen hun creatieve talenten kunnen ontwikkelen. Ook ondernemers die met hun onderneming sociale impact willen genereren of willen inzetten op circulaire economie kunnen hun ideeën uitbroeden op De Gendarmerie.
 
Bovenal moet De Gendarmerie een ontmoetingsplaats worden voor elke Aalstenaar. Of het nu aan tafel in het buurtrestaurant is of tijdens een toevallige ontmoeting op het groene binnenplein, elke Aalstenaar is welkom in De Gendarmerie.
 
Op vandaag werken reeds 11 organisaties op De Gendarmerie aan de broedplaats voor talent. Door deze organisaties krijgen kwetsbare kinderen extra huiswerkbegeleiding, krijgen volwassen een tweede kans via een opleiding zorgkundige en wordt de digitale kloof verkleind in een Digipunt. Wie benieuwd is naar meer organisaties en hun werking kan een kijkje nemen op www.degendarmerie.be. 
 
De Gendarmerie wordt mogelijk gemaakt door subsidies van het Vlaams Agentschap voor Binnenlands Bestuur en de steun van het OCMW Aalst en de stad Aalst.

Aalst, 27 oktober 2020

 

Sitemap   Privacyverklaring OCMW Aalst   Cookiebeleid    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory