OCMW Aalst activeert winternoodplan

Met de koudere temperaturen en lichte nachtvorst voor volgende week in het vooruitzicht,  activeert OCMW Aalst vanaf woensdag 29 november het winternoodplan. Dat betekent dat het OCMW en de sociale partners klaarstaan om hulp en onderdak te bieden aan de hulpbehoevenden die dagelijks de koude moeten trotseren. 
 
OCMW-voorzitter Sarah Smeyers: "Met de winter aan de deur en de enkele koude nachten in het verschiet, hebben we het winternoodplan afgekondigd. Hiermee kunnen we de mensen hulp bieden met noodopvang, krijgen ze een warme maaltijd en kunnen ze overdag terecht in de lokale dienstencentra”, aldus Smeyers.
 
Het winternoodplan voorziet in verscheidene maatregelen om hulp en onderdak te bieden. In samenwerking met het Centrum Algemeen Welzijnswerk en de politie organiseert het OCMW o.a. noodopvang voor daklozen en mensen met een slechte huisvesting. Deze noodopvang is mogelijk op vriesdagen. Stijgt de temperatuur weer boven het vriespunt, dan kunnen de mensen vrijblijvend nog 5 nachten op 14 dagen van de opvang gebruik maken. Wie dat wil, kan uiteraard steeds een beroep doen op de hulpverlening om te werken aan een permanente oplossing voor zijn of haar situatie.
 
Vanaf de start van het winternoodplan zijn de volgende diensten in staat van paraatheid:
 • de Sociale en Technische diensten van het OCMW
 • de Sociale dienst van de politie
 • het Sociaal Huis
 • CAW Oost-Vlaanderen 
 • de dienstencentra de Maretak, De Dendervallei en De Toekomst
Bij vrieskou zijn de volgende maatregelen van kracht:
 • CAW Oost-Vlaanderen, Nachtopvang Aalst engageert zich om (met noodbedden) de capaciteit van ‘Bed-Bad-Brood’ te verhogen naar 14
 • De sociale diensten van het OCMW en het Sociaal Huis bieden "maaltijdcheques” aan die recht geven op een gratis warme maaltijd in het sociaal restaurant "De Brug" van vzw De Loods. 
 • Overdag kunnen mensen terecht in de lokale dienstencentra "de Maretak” , "De Dendervallei” en "De Toekomst”.
 • Vanaf 20.00 uur is opvang voorzien bij CAW Oost-Vlaanderen -Nachtopvang Aalst
 • Alle personeelsleden van de betrokken organisaties zullen in deze periode extra aandacht schenken aan mensen die zich in een noodsituatie bevinden. Je kan zelf ook een crisissituatie melden op het OCMW-noodnummer: 053 77 24 24.  Dit nummer is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar.
 • Het OCMW Aalst stelt personeel en voertuigen ter beschikking voor het verrichten van noodzakelijke boodschappen en herstellingen. Bij sneeuwval kan via het noodnummer ook een aanvraag worden ingediend om sneeuw te ruimen.

Belangrijke Contactgegevens:
 
Sociale dienst OCMW Aalst  & Sociaal Huis Aalst
Gasthuisstraat 40
9300 Aalst 
Tel. 053 77 24 24
info@ocmwaalst.be
 
CAW Oost-Vlaanderen,
Lazaretstraat 9 
9300 Aalst 
tel. 053 60 61 61
nachtopvang.aalst@cawoostvlaanderen.be
 
Sociaal Restaurant "De Brug”
Hertshage 11-19
9300 Aalst 
tel. 0498 86 70 19

Lokaal Dienstencentrum "de Maretak”
Albrechtlaan 119A 
9300 Aalst 
tel. 053 76 55 20
de.maretak@ocmwaalst.be
 
Lokaal Dienstencentrum "De Dendervallei”
Alfons De Cockstraat 12A 
9310 Herdersem 
tel. 053 78 07 60
dendervallei@denderrust.be 
 
Lokaal Dienstencentrum "De Toekomst”
Sint Kamielstraat 85
9300 Aalst 
tel. 053 60 75 00
dienstencentrum@vzwdetoekomst.be


Aalst, 24 november 2017

 

Sitemap   Privacyverklaring OCMW Aalst   Cookiebeleid    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory