OCMW woonzorgcentra krijgen advies van defensie

OCMW en stad Aalst zijn begin deze week ingegaan op het aanbod van defensie om gebruik te maken van hun expertise in omgang met hoge besmettingsrisico’s. Zes militairen met medische achtergrond zijn de afgelopen dagen in de woonzorgcentra geweest om de situatie in te schatten en te kijken welke extra maatregelen ze nog kunnen nemen.

De afgelopen maand is voor iedereen duidelijk geworden dat het coronavirus uiterst besmettelijk is. De situatie in de woonzorgcentra is daarbij zeer kwetsbaar omdat de meest cruciale beschermingsmaatregelen bij een aantal bewoners moeilijk toe te passen zijn. Leg het maar eens uit aan bewoners met dementie dat het nodig is om zoveel mogelijk op de kamer te blijven in plaats van rond te wandelen in de gangen, dat ze hun mondmasker moeten ophouden en vaak hun handen moeten wassen. 

De delegatie van defensie is maandag, samen met hygiënisten uit het ziekenhuis, komen kijken welke alternatieven er zijn om in deze omgeving de hygiënemaatregelen nog meer te kunnen toepassen. Alle personeelsleden die actief zijn in het woonzorgcentrum zullen door de medische delegatie toegelicht krijgen welke acties zij nog kunnen ondernemen bij hun specifieke taken en waar ze extra aandacht aan kunnen besteden. Al deze informatie en instructiemateriaal zal ook ter beschikking gesteld worden aan de andere woonzorgcentra in Aalst.
Gedurende 7 dagen kan de stad een beroep doen op de inzet van deze militairen. Ze staan niet alleen met hun medische expertise ter beschikking, ook logistiek bijvoorbeeld bij transport van materiaal kunnen zij ondersteuning bieden.

Aalst, woensdag 15 april 2020

namens het college van burgemeester en schepenen

Wim LeermanChristoph D’Haese
algemeen directeurburgemeester

Sarah Smeyers
schepen voor Sociale zaken, Wonen, Welzijn, Ouderenzorg, Samenleving

 

Sitemap   Privacyverklaring OCMW Aalst    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory