Ontdek de voordelen van een tewerkstellingsproject in jouw bedrijf

OCMW Aalst gaat op zoek naar wat het voor de Aalsterse bedrijven en hun openstaande vacatures kan betekenen. Met een korte online bevraging onderzoeken we hoeveel bedrijven de tewerkstellings- en begeleidingsprojecten kennen die het OCMW aanbiedt aan werkzoekenden. 
Deze bevraging is de start van een actieplan om enerzijds bedrijven te helpen bij het invullen van knelpuntjobs en anderzijds meer mensen aan een duurzame job te helpen. 

Hoe begeleidt het OCMW kwetsbare personen op de arbeidsmarkt?
Een belangrijke doelstelling van het OCMW is het begeleiden van kwetsbare personen naar de arbeidsmarkt. Onze organisatie heeft gemiddeld zo’n 500 mensen in begeleiding die om verschillende redenen niet zelfstandig de weg vinden naar de arbeidsmarkt. Te weinig ervaring, geen diploma en/of andere problematieken zijn slechts enkele redenen. 

Een gespecialiseerd team van maatschappelijk werkers zet zich dagelijks in om deze doelgroep nieuwe kansen aan te reiken en een perspectief te bieden. Dit gebeurt via een begeleiding op maat om zo de werkzoekende te motiveren tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Het OCMW werkt daarnaast samen met verschillende organisaties om deze mensen zo goed mogelijk voor te bereiden: aanleren van arbeidsattitudes, algemene attitudes, lessen Nederlands,... . Verder werken ze verschillende drempels weg die kwetsbare personen verhinderen om zich te focussen op een nieuwe job.

De finale stap voor een persoon in begeleiding is een duurzame job bij een reguliere werkgever. Eerst nog onder begeleiding van het OCMW of VDAB maar met de bedoeling om later zelfstandig als een gemotiveerde werkkracht in het bedrijf aan de slag te gaan.

Door werkzoekenden onder begeleiding van het OCMW aan te werven, geven werkgevers hen meer  kansen om weer helemaal op eigen benen te staan. Zowel de VDAB als de lokale besturen en OCMW’s beschikken over een breed gamma aan begeleidingstrajecten waarin bedrijven deze moeilijk te activeren werkzoekenden kunnen aanwerven. 
Waarom als bedrijf samenwerken met het OCMW?
Vandaag zijn er in de regio Aalst gemiddeld 3000 openstaande vacatures die zeer moeilijk ingevuld geraken. Ben je zelf ook bedrijfsleider en lukt het jou ook moeilijk om voor bepaalde vacatures de gepaste werknemer te vinden?  

Dan kunnen we het best de koppen eens bij elkaar steken en kijken hoe wij kunnen helpen om de knelpuntjobs in te vullen. Op verschillende manieren, maar wel steeds onder nauwgezette begeleiding, kan een werkzoekende bij jou aan de slag.
 
En wie weet volgt er na een succesvolle stageperiode een mogelijkheid voor een duurzame tewerkstelling. Door de intensieve begeleiding van een maatschappelijk werker zetten we immers maximaal in op een succesvolle stage die kan leiden tot een gemotiveerde en perfect opgeleide medewerker voor de taken binnen jouw bedrijf.


Begeleiding en financiële tegemoetkoming
Zoals eerder al aangehaald, krijgen de werknemers tijdens de stageperiode een uitgebreide begeleiding van één van onze maatschappelijk werkers. Maar die is tevens ook de contactpersoon voor de werkgever als die vragen of bezorgdheden heeft.

Bovendien kan het bedrijf tijdens deze stageperiode aanspraak maken op financiële tegemoetkomingen  voor een aantal maatregelen. De overheid wil daarmee de mogelijke, lagere productiviteit  in de eerste weken compenseren. 

Maatschappelijk verantwoorde keuze
Tot slot is een keuze voor een samenwerking met het OCMW is ook een maatschappelijk verantwoorde keuze: door werk te geven aan onze mensen maak je niet allen hen maar ook de hele samenleving sterker, een job is een grote hefboom naar een beter leven!

 

Sitemap   Privacyverklaring OCMW Aalst   Cookiebeleid    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory