OCMW Aalst start twee nieuwe begeleidingstrajecten

Mensen moeten alle kansen krijgen om door te kunnen stromen naar het gewone arbeidscircuit. Dat is het uitgangspunt van twee nieuwe projecten die OCMW Aalst samen met Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen opstart. Het project JOBCLUB is een nazorg-traject voor OCMW-cliënten die reeds gewerkt hebben via het art.60§7-stelsel. Bij ‘Ken je Job’ krijgen vluchtelingen die gerechtigd zijn om te werken een begeleiding om onze arbeidsmarkt beter te leren kennen.

Via sociale tewerkstelling volgens het art.60§7-stelsel, kunnen OCMW-cliënten meer werkervaring verwerven. Het decreet Tijdelijke Werkervaring bepaalt (sinds januari 2017) dat de OCMW’s cliënten 24 maanden begeleiden. Eerst tijdens de effectieve tewerkstelling vervolgens ook tijdens de resterende maanden om hen te helpen hun plaats te vinden op de reguliere arbeidsmarkt.
Om deze opvolging zo kwalitatief en intensief mogelijk te maken, werkt OCMW Aalst voortaan samen met Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen. Tijdens een wekelijks lesmoment krijgen de deelnemers vorming maar vooral individuele ondersteuning bij hun sollicitatieproces. Cursisten leren er vacatures analyseren, realistische jobdoelwitten formuleren, een sollicitatiegesprek voorbereiden etc.

Tegelijkertijd start het OCMW ook met het project ‘Ken je Job’ om vluchtelingen beter voor te bereiden op onze arbeidsmarkt. Verschillende instanties geven immers aan dat zij vaak in contact komen met gemotiveerde vluchtelingen die gerechtigd zijn om te werken maar te weinig kennis  hebben over wat werken in Vlaanderen betekent, voor welke jobs ze in aanmerking komen en hoe een sollicitatieprocedure doorgaans verloopt. Een heel trimester lang, zal Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen gedurende twee halve dagen per week deze mensen informeren over wat gebruikelijk is alsook met hen verschillende werkvloeren bezoeken. 

OCMW-voorzitter Sarah Smeyers: "Het OCMW zet sinds jaar en dag in op activering van al onze doelgroepen. Wie werk heeft, heeft meer kans om zijn of haar situatie succesvol te verbeteren. Maar we weten allemaal dat willen én kunnen werken niet altijd volstaan. Een job effectief bemachtigen hangt vaak af van goede sollicitatie-skills. Met deze twee nieuwe projecten speelt OCMW Aalst in op deze behoefte opdat onze doelgroepen met meer zelfvertrouwen en mogelijkheden hun plaats op de arbeidsmarkt kunnen vinden.”Aalst, 18 juli 2018

 

Sitemap   Privacyverklaring OCMW Aalst   Cookiebeleid    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory