Red een leven, meld een AED

Een automatische externe defibrillator (AED) is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen.  Het toestel kan door burgers gebruikt worden om levens te redden.

We leven in een maatschappij waar hoge cholesterol, overgewicht en stress veelvoorkomende gezondheidsproblemen zijn die kunnen leiden tot hartaandoeningen.  AED's spelen hier een belangrijke rol: het gebruik van een AED binnen de 6 minuten na een hartstilstand verhoogt de overlevingskansen aanzienlijk.

Heb je thuis of binnen je organisatie een AED? Meld dit aan de Stad Aalst. Op die manier kan de stad een inventaris maken van alle AED’s op Aalsters grondgebied.

Bezorg de locatie van de AED via aed@aalst.be of 053 77 9300.
 

Sitemap   Privacyverklaring OCMW Aalst   Cookiebeleid    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory