Subsidies voor De Gendarmerie

De Gendarmerie rijft 725 000 EUR subsidies binnen om de voormalige rijkswachtkazerne in de Denderstraat uit bouwen en in te richten als "broedplaats voor talent”. Vlaams minister Homans antwoordde positief op de aanvraag van het OCMW om extra steun te krijgen voor dit sociaal infrastructuurproject. Samen met De Gendarmerie steunt de minister een aantal vergelijkbare initiatieven die bijdragen aan de strijd tegen (kans)armoede in andere gemeenten en steden.

 In de voormalige rijkswachtkazerne in de Denderstraat komen onder meer leslokalen voor cursussen en opleiding die de kans op een job moeten helpen vergroten. Er komt ook huiswerkbegeleiding, onder andere voor kinderen met een taalachterstand Nederlands. Verder zal er ook plaats zijn voor een buurtrestaurant, een crèche, een duurzame stadskruidenier en een markt met gezonde, verse voedingsproducten. Ook het Maaklab krijgt een plek in de Denderstraat, dat is een experimenteerruimte voor het ontwikkelen en vermarkten van talent.

Al deze initiatieven – die mikken op talent, kansen en innovatie – zullen van de Gendarmerie een nieuwe ontmoetingsplek maken voor de buurt en de stad. 

Dankzij de extra centen van Vlaanderen is het budget zo goed als rond. De ontwerpplannen zijn ondertussen ook grotendeels klaar. Verwacht wordt dat de Gendarmerie in 2019 zal kunnen starten. Ondertussen worden er al tijdelijke activiteiten georganiseerd. 
 

Sitemap   Privacyverklaring OCMW Aalst   Cookiebeleid    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory