Tijdelijk bezoekverbod woonzorgcentra

Omdat de bewoners van woonzorgcentra tot de risicogroep behoren, is er een bezoekverbod afgekondigd in alle woonzorgcentra en ziekenhuizen op Aalsters grondgebied vanaf donderdag 12 maart 9 uur. Enkel essentiële bezoeken, om therapeutische redenen of in specifieke situaties zijn toegestaan. Het is aan de directeurs van de instellingen om een eventuele uitzondering toe te staan. Het bezoekverbod geldt niet voor serviceflats of assistentiewoningen.
 
Ook de lokale dienstencentra en het stedelijk trefcentrum sluiten de deuren omdat ouderen extra beschermd moeten worden.

Onze woonzorgcentra doen het mogelijke om ook in deze omstandigheden de bewoners met de beste zorg te omringen en alle maatregelen in acht te nemen. Bovendien wijzigen deze maatregelen permanent waardoor we constant bij moeten sturen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met de getroffen maatregelen. De antwoorden zijn opgemaakt op basis van de richtlijnen die momenteel van kracht zijn. Daarnaast werkt onze woonzorgcentra voortaan ook met een elektronische nieuwsbrief om u zo snel mogelijk te informeren over de laatste stand van zaken. Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan door een mailtje te sturen naar communicatie.ocmw@aalst.be met vermelding van naam, mailadres en het woonzorgcentrum waar u meer informatie over wenst.
 

Maatregelen die van kracht zijn sinds 16/3/2020Mag ik op bezoek komen?
Neen, er is een algemeen bezoekverbod in alle woonzorgcentra in Aalst. Voor enkele specifieke omstandigheden kan de verantwoordelijke van het woonzorgcentrum toch een uitzondering toestaan. Wie een gegronde reden heeft, kan een aanvraag sturen naar het mailadres van de verantwoordelijke. Ten laatste om 11 uur op de eerste werkdag volgend op uw aanvraag, verneemt u of er een uitzondering kan worden toegestaan.

Mag een bewoner het WZC nog verlaten?
Bewoners die op eigen initiatief of op vraag van verwanten het woonzorgcentrum verlaten, worden bij terugkeer per definitie beschouwd als een vermoedelijk COVID-19 bewoner. Hiervoor zijn dezelfde isolatiemaatregelen van toepassing: minstens 14 dagen isolatie op de kamer. Het verlaten van het woonzorgcentrum raden we hierdoor dus ten zeerste af.

Ik ben verantwoordelijk voor de was van een bewoner. Kan dat nog?
Om besmettingsgevaar zo minimaal mogelijk te houden, willen wij u toch aanraden om tijdelijk over te schakelen naar de wasregeling die we hebben met een externe leverancier. Indien dit om financiële redenen geen optie zou zijn, dan kan u altijd contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW om samen naar een oplossing te zoeken. U kan de sociale dienst contacteren via het nummer 053 77 93 00.

Indien u toch zelf de was wil afhandelen, is de volgende regeling van kracht: de was kan opgehaald en teruggebracht worden elke weekdag tussen 12 en 13 uur. Buiten deze uren aanvaarden we geen was. Indien er wachtenden voor u zijn, hou dan voldoende afstand van elkaar (minimaal 1,5 meter).
 
Als u zelf de was doet, dan moet u de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid volgden. Wij hebben ze voor u in een handig overzicht samengevat. Lees de flyer

De was moet steeds verpakt zijn en voorzien van een etiket met de naam van de bewoner, het kamernummer en de datum van afgifte. Was die teruggebracht is, zal eerst 24 uur in het lokaal bewaard worden alvorens we die terug naar de kamer brengen.

Mag ik voeding afgeven voor een bewoner?
Dat kan. Wie iets wil afgeven, kan dat eveneens elke weekdag tussen 12 en 13 uur. Enkel niet bederfbare voeding (minimale houdbaarheidsdatum van 3 maanden) kan afgegeven worden aan het woonzorgcentrum. Voedingsmiddelen die gekoeld moeten blijven, kunnen we niet aanvaarden. Indien we deze voeding toch aantreffen in het pakket, zien we ons genoodzaakt het volledige pakket weg te gooien.

Stop de voedingsmiddelen in een pakket dat voorzien is van een etiket met de naam van de bewoner, het kamernummer en de datum van afgifte. Net zoals de was, moeten ook deze pakketten 24 uur afgezonderd blijven vooraleer we ze op de kamer kunnen brengen. 
Alle richtlijnen over het afgeven van voeding voor bewoners kan u nalezen in deze flyer.

Bezoek kapper/pedicure
Om het risico op besmetting te minimaliseren, zal het bezoekersverbod maximaal gerespecteerd worden. Daarom zal enkel de kapper die verbonden is aan het woonzorgcentrum toegang krijgen. Pedicure is enkel mogelijk indien vanuit de zorg is vastgesteld dat dit noodzakelijk is.

Worden er nog nieuwe bewoners opgenomen?
Momenteel is er een opnamestop voor nieuwe bewoners van kracht. Opname is enkel mogelijk voor ouderen vanuit de gesloten centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang en vanuit het ziekenhuis waarvoor een directe terugkeer naar de thuissituatie niet aangewezen is. 

Hoe weet ik hoe het met mijn familie gaat?
De eerste prioriteit van ons zorgpersoneel is nog steeds om uw familie met de beste zorg te omringen. Wij staan steeds telefonisch ter beschikking om u te informeren over uw familie of om af spreken hoe we u in telefonisch contact kunnen brengen. Daarnaast zijn we ons aan het organiseren om bijkomende communicatiemogelijkheden op afstand tussen familie en bewoners mogelijk te maken (Skype, praatbox, nieuwsbrief). Zodra we daarover beschikken, zullen wij u informeren. Briefwisseling mag u altijd deponeren in onze brievenbus.

Wat met de post voor bewoners die deze zelf niet meer kunnen opvolgen? 
De post zal 1 keer per maand, samen met de factuur, opgestuurd worden naar de contactpersoon.
Hoe blijf ik op de hoogte van de laatste stand van zaken?
Alle informatie kan u steeds terugvinden op deze website.
Elk woonzorgcentrum zal op regelmatige basis een elektronische nieuwsbrief versturen met de laatste stand van zaken. Inschrijven op deze nieuwsbrief kan door een mail te sturen naar communicatie.ocmw@aalst.be met vermelding van uw naam, mailadres en woonzorgcentrum waarover u informatie wenst te ontvangen.

De meest recente nieuwsbrief zal ook steeds uithangen aan de ingang van het woonzorgcentrum.

Heeft u nog andere vragen? Mail ze dan naar info.ocmw@aalst.be. Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk. Heeft u geen mailadres? U mag het woonzorgcentrum altijd telefonisch contacteren of u kan uw vraag noteren met vermelding van uw contactgegevens en deze in de brievenbus van het woonzorgcentrum deponeren. 
 

Sitemap   Privacyverklaring OCMW Aalst    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory