Comités

 
De OCMW-raad van Aalst heeft enkele bijzondere comités opgericht, die bestaan uit raadsleden en ambtenaren van de betreffende diensten. De voorzitter van het OCMW is van rechtswege de voorzitter van alle bijzondere comités.
Bijzonder comité voor sociale zaken
Het bijzonder comité voor sociale zaken behandelt de dossiers die betrekking hebben op de individuele maatschappelijke dienstverlening.
Het comité voor sociale zaken beslist over:
  • het leefloon en elke andere materie aangaande de sociale, geneeskundige, materiële en psychologische dienstverlening, 
  • de tenlasteneming van kosten van maatschappelijke dienstverlening,
  • het betaalbaar stellen van de mandaten van het OCMW met betrekking tot de individuele dienstverlening.
Beleidscomité
Het beleidscomité is bevoegd voor het onderzoek naar alle beleidsaspecten, en doet voorstellen dienaangaande.
 

Sitemap*    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory