Bijzonder Comité Sociale Dienst

Elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn beschikt sinds 2019 over een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.
 
Sinds 2019 zijn stad en OCMW Aalst samen. Daarom kan u de samenstelling en de verslagen van het BCSD terugvinden op de website van de stad Aalst.
 
 

Sitemap   Privacyverklaring OCMW Aalst   Cookiebeleid    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory