Stages

Voor onze woonzorgcentra, serviceflats en voor de overige diensten van het OCMW aanvaarden wij stages na goedkeuring van uw stagedossier.

Wanneer een stageaanvraag indienen?
Bezorg uw aanvraag tijdig! Uw aanvraag moet u uiterlijk X weken voor aanvang van de stage aan het OCMW bezorgen om een tijdige verwerking te kunnen garanderen.

Wie kan een stageaanvraag indienen?
De school of de student/cursist vraagt een stage online aan. Als u op de knop "verzenden” klikt, dan komt automatisch terecht bij de afdeling Personeel en organisatie van het OCMW. (Een kopie van de aanvraag wordt ook automatisch naar het emailadres van de school of de student/cursist verzonden.)
 
 
Voor onze woonzorgcentra, serviceflats en voor de overige diensten van het OCMW aanvaarden wij stages na goedkeuring van uw stagedossier. Uw stagedossier is welkom op onze afdeling Personeel en Organisatie. OCMW Aalst - afdeling Personeel en Organisatie - Gasthuisstraat 40 - 9300 Aalst.
 

Hoe verloopt de aanvraag?
De aanvraag wordt voorgelegd aan de eerstvolgende directieraad. Zodra er een beslissing is genomen, wordt de aanvrager hiervan per email verwittigd. Bij een positieve beslissing, krijgt de aanvrager het verzoek om de stageovereenkomsten in orde te brengen.

De stageovereenkomsten (in drievoud) moeten eerst ondertekend worden door de student/cursist en de directie en terugbezorgd worden aan de afdeling Personeel en Organisatie. Nadien worden ze voor ondertekening voorgelegd aan de voorzitter en de algemeen directeur van het OCMW. De afdeling Personeel en Organisatie stuurt de ondertekende documenten terug naar de school of de student/cursist en houdt zelf 1 exemplaar bij.

Na goedkeuring laat de afdeling Personeel en Organisatie een risicoanalyse (welke vooraf werd opgemaakt door Provikmo) invullen door de dienst Preventie en Techniek van het OCMW. Wanneer deze volledig is, ontvangt de school of de student/cursist een exemplaar.

De school of de student/cursist ontvangt eveneens per post de goedkeuring of niet-goedkeuring van de stageaanvraag. Bij deze mededeling staan uiteraard ook de contactgegevens van de stagebegeleider van het OCMW waar de aanvrager terecht kan voor alle praktische regelingen van de stage.

Opmerking:
OMWILLE VAN DE VERZEKERING KAN EN MAG DE STAGE PAS AANVANGEN NA ONTVANGST VAN DE STAGEOVEREENKOMSTEN. DEZE VERZEKERING MOET DOOR DE SCHOOL/ORGANISATIE AFGESLOTEN WORDEN.

 

Sitemap   Privacyverklaring OCMW Aalst   Cookiebeleid    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory