Klachten

 
U heeft een klacht over de dienst- of hulpverlening en u wenst dit te melden?
 
Het OCMW Aalst beschikt over een klachtenreglement, zodat er op een objectieve manier aan klachtenbehandeling kan worden gedaan. Iedereen die in contact komt met het OCMW Aalst kan dus een klacht indienen.
Daarnaast geeft het opvolgen van klachten ons als organisatie de mogelijkheid om de kwaliteit van onze hulp- en dienstverlening te waarborgen en te verbeteren.
 
Hoe kan u een klacht melden?
 
- via de website: online feedbackformulier
- via e-mail aan de klachtencoördinator Mevr. Nancy Boterberg, kwaliteitscoördinator: nancy.boterberg@aalst.be
- mondeling, telefonisch, of per brief aan het bestuur, de verantwoordelijke van de dienst of een medewerker van het OCMW
- via het meldingsformulier voor suggesties, klachten of opmerkingen. U kan dit formulier onder gesloten omslag opsturen naar of indienen bij het OCMW Aalst, t.a.v. de klachtencoördinator (Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst), of bezorgen aan een medewerker / de directie / het bestuur. 
- De woonzorgcentra, de serviceflats en de dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg hebben nog andere meldingsmogelijkheden (zie informatiebrochures of bij opname/intake) conform de wettelijke bepalingen.
 
 
Wat gebeurt er met uw klacht?
 
Klachten worden bezorgd aan de klachtencoördinator.
 
Binnen de zeven werkdagen na de indiening van uw klacht ontvangt u een ontvangstmelding. Er start een onderzoek. De klachtencoördinator beoordeelt, naargelang de inhoud van de klacht, welke ambtenaar de klacht zal behandelen.
De klachtencoördinator ontvangt binnen de 15 werkdagen een verslag van dit onderzoek. Indien dit verslag binnen de 15 werkdagen niet kan worden afgehandeld, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Nadien ontvangt u een rapport met een antwoord.
 
Elke klacht wordt in vertrouwen en met de nodige discretie behandeld.
 

Sitemap   Privacyverklaring OCMW Aalst   Cookiebeleid    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory