Financiële Steun

 
Wat?
 
Als u niet meer in staat bent om zelf voor een toereikend inkomen te zorgen, kan u een beroep doen op het OCMW. De hulpverlening kan bestaan uit de toekenning van een leefloon en/of andere tegemoetkomingen.
 
Ook wanneer u wacht op een uitkering (leefloon, pensioen, stempelvergoeding), kan u onder bepaalde voorwaarden voorschotten vragen aan het OCMW.

Het OCMW kan diverse vormen van financiële steun toekennen:
  • tussenkomst in de huishuur
  • stookoliepremie
  • betaling van mutualiteitsbijdrage
  • tussenkomst in medische kosten
  • tussenkomst in verblijfskosten van bejaarden in woonzorgcentra
  • ...
Hoe?
 
U maakt een afspraak met een maatschappelijk werker. Aan de hand van een gesprek en de door u verstrekte gegevens, onderzoekt de maatschappelijk werker of u voor deze financiële steun in aanmerking komt.
 
U kan meer informatie of een gesprek met een consulent aanvragen via ons online feedback formulier, of per telefoon of e-mail .
 

Sitemap   Privacyverklaring OCMW Aalst   Cookiebeleid    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory