Schuldhulp en budgettering

Wat?

In onze complexe maatschappij komt het steeds vaker voor dat mensen moeilijkheden ondervinden om hun inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. Hierdoor kan men snel in een neerwaartse spiraal terechtkomen: schulden stapelen zich op, deurwaarders komen langs waardoor de schuldenberg nog sneller aangroeit, een uithuisplaatsing dreigt, ...

Een moeilijke echtscheiding, een laag inkomen, een verkeerd bestedingspatroon, ongeval of ziekte... Het zijn maar enkele van de mogelijke oorzaken van deze schuldproblematiek.

Er is echter steeds een uitweg: ongeacht de oorzaak van het probleem, biedt onze dienst Schuldhulp een oplossing aan eenieder die uit deze situatie wil ontsnappen.

Wij kunnen:
 • bemiddelen met uw schuldeisers;

 • u begeleiden bij het beheer van uw inkomsten;

 • het beheer van uw inkomsten overnemen;

 • een collectieve schuldenregeling aanvragen bij de Arbeidsrechtbank Gent (Afdeling Aalst).

De dienst Schuldhulp van het OCMW werkt hiertoe nauw samen met het CAW Oost-Vlaanderen en het Sociaal Huis, en verenigt drie vormen van schuldhulp:
 
 • Budgetbegeleiding
  Bij budgetbegeleiding blijft u zelf uw inkomsten beheren. De maatschappelijk werker van het CAW helpt u bij het onderzoek van uw financiële toestand en begeleidt u bij de opmaak van een betalingsplan, zodat uw schulden binnen een redelijke termijn afbetaald kunnen worden.  
   
 • Budgetbeheer
  Bij budgetbeheer ontvangt het OCMW uw inkomsten op een individuele rekening, die voor u wordt geopend (budgetrekening). Met uw inkomsten worden eerst uw vaste kosten betaald (huur, energie, alimentatie, ...). U ontvangt maandelijks of wekelijks leefgeld, waarmee u in uw onderhoud kan voorzien. De rest van uw inkomen wordt door de maatschappelijk werker aangewend om uw schulden op een redelijke termijn af te betalen. Indien er geen schulden (meer) zijn, kan ook een reserve worden opgebouwd op een spaarrekening. Uiteraard wordt er steeds gestreefd naar een zelfredzaamheid, het is met andere woorden de bedoeling dat u op termijn terug zelf kunt instaan voor het beheer van uw inkomen zonder dat hierdoor opnieuw financiële problemen ontstaan.
   
 • Collectieve schuldenregeling 
  Wanneer de schuldenberg te groot geworden is om nog binnen een redelijke termijn af te betalen, kunnen de schuldbemiddelaars een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling neerleggen bij de rechtbank.
  In eerste instantie onderzoekt de Arbeidsrechter of u al dan niet toegelaten wordt tot de procedure. Bij een positief oordeel van de rechter wordt een schuldbemiddelaar van het OCMW aangesteld, die de opdracht krijgt om alle schuldeisers rond een afbetalingsplan te scharen. Als dit niet lukt, kan de Arbeidsrechter zelf een afbetalingsregeling opleggen.

  Tijdens deze procedure stoppen de interesten met aangroeien en bent u beschermd tegen een beslaglegging op uw goederen. In samenspraak met de schuldeisers wordt er een termijn overeengekomen waarbinnen de schulden zullen afbetaald worden (deze termijn bedraagt maximaal 7 jaar vanaf het moment dat u wordt toegelaten tot de collectieve schuldenregeling).
  Onze maatschappelijk werkers kunnen op basis van hun ervaring terzake advies geven omtrent de te volgen procedure. Het is daarom van groot belang dat zo snel mogelijk een beroep wordt gedaan op onze diensten. Een snelle interventie is immers noodzakelijk, want een schuldenberg verdwijnt niet vanzelf. Hij wordt enkel groter.

U kan meer informatie of een gesprek met een maatschappelijk werker aanvragen via ons online feedback formulier, of per telefoon of e-mail.

 

Sitemap   Privacyverklaring OCMW Aalst   Cookiebeleid    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory