Wat te verwachten?

 
Waarmee kan u terecht op de dienst schuldbemiddeling?
 • U ondervindt moeilijkheden om maandelijks uw budget rond te krijgen
 • U hebt een aantal schulden en slaagt er maar niet in om deze af te betalen
 • U krijgt bezoek van gerechtsdeurwaarders
 • U wil gewoon uw verhaal kwijt, zonder te worden veroordeeld
De eerste afspraak met de maatschappelijk werker schuldbemiddeling:
 
Wat mag u verwachten?
 
Vooreerst willen we benadrukken dat u nergens zenuwachtig voor hoeft te zijn. Wij zijn er om te luisteren, advies te geven en te helpen. Daarom gaat het eerste gesprek vooral over de werking van onze dienst, uw financiële toestand en de verschillende mogelijkheden die u heeft.
 
Uw maatschappelijk werker is gebonden aan het beroepsgeheim. Alles wat gezegd wordt, blijft dus tussen vier muren.
 
 
Wat brengt u mee?
 
Breng alle documenten mee die u nuttig acht: een loonbriefje, brieven van schuldeisers, een beslagexploot van de gerechtsdeurwaarder, … Hoe meer documenten u meebrengt, hoe concreter het gesprek kan verlopen. Bijvoorbeeld:
 • Identiteitskaart
 • Inkomensbewijzen
 • Vaste kosten
 • Variabele kosten
 • Schulden
 • Kredietcontracten
 • Huurovereenkomsten

 

De verdere procedure:
 
Wat gebeurt er na het eerste gesprek?
 
Na het eerste gesprek (of na de eerste gesprekken) maakt uw maatschappelijk werker een budgetplan op. Hierdoor krijgt u een volledig overzicht van al uw inkomsten en uitgaven en wordt ook duidelijk waar de knelpunten zitten. Bovendien ziet u zwart op wit hoeveel er maandelijks overblijft om te besteden, te sparen of eventuele schulden mee af te betalen.
 
Indien u schulden hebt, brengt uw maatschappelijk werker ook deze volledig in kaart. In dringende gevallen (bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder die dreigt met een openbare verkoop) wordt al onderhandeld over een voorlopig afbetalingsplan.
 
 
Voorlopig geholpen… maar wat nadien?
 
Na de eerste gesprekken is het voor ons vaak al heel duidelijk of uw schulden af te betalen zijn binnen een redelijke termijn. Naargelang uw concreet geval zullen wij u voorstellen om budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldenregeling aan te vragen. Wij zorgen ervoor dat u op de wachtlijst terechtkomt en zo snel mogelijk van start kan gaan.
 
Ondertussen blijft uw maatschappelijk werker u helpen met de dringende zaken, zodat u zeker nooit in de kou komt te staan!
 

Sitemap   Privacyverklaring OCMW Aalst   Cookiebeleid    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory