Sociale kruidenier

 
 
 
Een sociale kruidenier is een winkel waar mensen terecht kunnen voor een basisaanbod van 
levensmiddelen. De winkel is bedoeld voor mensen die het wat moeilijker hebben en niet genoeg geld overhouden om voeding, onderhouds– en verzorgingsproducten te kopen. Met de omvorming van de traditionele voedselbedeling naar een hedendaagse sociale kruidenier biedt het OCMW en de stad Aalst een kwaliteitsvol en vooral waardig alternatief: een sociale kruidenier waar we gezonde voeding en kwalitatieve producten aanbieden volgens het winkelconcept.

Aanbod in de sociale kruidenier: 
  • Verse producten: groenten, fruit, eieren, kaas, charcuterie, vers gebakken brood, … 
  • Conserven: groenten, fruit, vlees, … 
  • Droge voeding: pasta, rijst, couscous, beschuiten, … 
  • Verzorgingsproducten: tandpasta,tandenborstels, luiers, shampoo, douchegel, … 
  • Onderhoudsproducten: allesreiniger, waspoeder, kuismateriaal,… 

Engagement voor gezondheid en kwaliteit
We volgen strikte wettelijke richtlijnen op en bieden alleen kwaliteitsvolle producten aan, dus geen producten ‘over datum’ of licht beschadigde goederen. 
Sinds de opstart van onze sociale kruidenier zijn we in onderhandeling met verschillende lokale handelaars. Bevoorrading dicht bij huis garandeert een lage prijs en is ecologisch verantwoord. Ook de kwaliteit van de aangeboden producten willen we steeds garanderen. 


Een sociale kruidenier is meer dan alleen een winkel. De Aalsterse sociale kruidenier is eveneens een ontmoetingsplaats. Door mensen die het financieel moeilijker hebben, uit hun isolement te halen en begrip te tonen voor hun problematiek vervullen we een maatschappelijke rol.
 
In de Aalsterse sociale kruidenier is er tijd en ruimte voor een luisterend oor, een goed gesprek en bijkomende hulp die hun leven weer op de rails kan zetten. 
We bieden ook arbeidstrajecten via sociale tewerkstelling en vrijwilligerswerk en andere initiatieven rond armoedebestrijding die een volwaardige sociale integratie op termijn mogelijk maken.


Mensen of gezinnen die in Aalst verblijven en het financieel moeilijk hebben kunnen terecht in de sociale kruidenier. Zij kunnen een beroep doen op de sociale kruidenier tot zij opnieuw kunnen rondkomen met hun persoonlijk inkomen. Om dat bereiken volgen de klanten een hulpverleningstraject met regelmatige opvolging van de financiële toestand. Vandaar dat mogelijke klanten eerst langs moeten gaan bij het OCMW vooraleer ze toegang kunnen krijgen tot de sociale kruidenier.


Alle voedingsproducten die nog goed voor verbruik zijn maar die niet meer verkocht worden wegens commerciële redenen, kan u bij de sociale kruidenier aanbieden. Wij denken aan producten waarvan de vervaldatum bijna verstreken is, droge voeding, brood, groenten, fruit…
 
Het product moet uiteraard aan de regels van voedselveiligheid voldoen.  
Samen bekijken we de mogelijkheid om langs te komen om voedingspakketten op te halen. Met de omschakeling van maandelijkse voedselpakketten naar sociale kruidenier kunnen wij dagelijks voedsel aanbieden. Door lokaal voedsel in te zamelen, hebben we de mogelijkheid om de voeding snel te verdelen, zelfs als de producten aanleunen tegen de vervaldatum.

BTW-gunstmaatregel
Buurtwinkels en kleine warenhuizen kunnen voedseloverschotten wegschenken aan mensen in armoede zonder dat ze hierop BTW moeten betalen! Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, moet u een samenwerkingsovereenkomst met de sociale kruidenier ondertekenen. 
Bekijk de samenwerkingsovereenkomst
Bekijk de schenkingslijst
 
U behoort tot een bedrijf/handel en u heeft een aanbod van gratis voedseloverschotten? We werken deze innoverende praktijk uit om tot een absolute win-winsituatie te komen. Samen kunnen we armoede bestrijden en bijdragen tot de lokale gemeenschap. 


Dan nodigen we je van harte uit om contact op te nemen met sociale.kruidenier@ocmwaalst.be 


De sociale kruidenier is een ‘work in progress’
In het zoekproces naar alternatieven om op een meer menswaardige wijze noodhulp te verlenen aan mensen in armoede, is de sociale kruidenier ontstaan. De keuze voor de sociale kruidenier vooraf gegaan door een onderzoeksfase waarbij werd nagegaan hoe men op andere plaatsen in Vlaanderen tracht vorm te geven aan deze nood. Steeds zijn we op zoek naar vernieuwing en trachten we in de invulling van onze missie in te spelen op nieuwe tendensen, sociale veranderingen en noden. De sociale kruidenier is een initiatief van het Stad Aalst/OCMW en CAW vzw.
 

 

Sitemap   Privacyverklaring OCMW Aalst   Cookiebeleid    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory