Stookoliepremie

Heb je recht op een verwarmingstoelage?   
(nieuwe regeling vanaf 1 november 2023) 
 
Gebruik je één van de volgende brandstoffen om jouw woning te verwarmen?
  • huisbrandolie
  • verwarmingspetroleum (c)
  • bulkpropaangas
Geleverd tussen 01 november 2023 en 31 december 2023
 
(GEEN toelage voor propaangas en butaangas in gasflessen.)
 
 
En je behoort tot één van de volgende categorieën?

Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

  • Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte en invaliditeitsuitkering,
EN
  • het gezinsinkomen is lager of gelijk aan de voor categorie 2 vastgestelde grenzen
 
Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen
 
Het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen1 is lager of gelijk aan 23 851,17 EUR verhoogd met 4 413,54  EUR per persoon ten laste2.

1Indien u eigenaar bent van één of meerdere onroerende goederen met uitzondering van het goed waarin u woont, zijn  
bijzondere berekeningsregels van toepassing.
 
2 Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het gezin van de gerechtigde met een netto jaarinkomen dat lager is dan € 3.490 zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen. 
 
Categorie 3: de personen met schuldenoverlast
 
Je geniet een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling, en bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat je je verwarmingsfactuur niet kan betalen.
 
Dan heb je recht op een verwarmingstoelage!
 
Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort.

Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage tot maximum 720 euro.
Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (c) is er een forfaitaire stookoliepremie van 456 euro.

 
Per verwarmingsperiode en per gezin wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 2 000 liter brandstof.
 
Wanneer kan je de verwarmingstoelage aanvragen?
Heb je getankt? Contacteer ons en we sturen je het aanvraagformulier toe per post of per mail. Bezorg ons je volledig ingevulde èn ondertekende aanvraag met alle documenten binnen de 60 dagen na de leveringAanvragen buiten deze termijn komen niet in aanmerking.


Waar kan je de premie aanvragen?

OCMW Aalst – Team Bemiddeling
Gasthuisstraat 40
9300 Aalst
Tel: 053 77 93 00
energiecel@aalst.be 

Wil je liever langskomen?
Dat mag, maar vergeet dan niet om VOORAF een AFSPRAAK te maken !


Welke documenten moet je voorleggen bij de aanvraag?
 
Deze documenten moet elke aanvrager voorleggen:
  • de LEVERINGSFACTUUR;
  • een REKENINGNUMMER waarop de premie kan gestort worden;
  • Indien u in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur betrekking heeft.
  • Voor categorie 3: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of een attest van de schuldbemiddelaar.
  • Vergeet uiteraard niet om je aanvraag te ONDERTEKENEN
Indien je bovenstaande documenten niet allemaal kan voorleggen, kan er ook geen aanvraag opgemaakt worden. 
Je kan meer informatie of een gesprek met een consulent aanvragen via ons online feedback formulier, of per telefoon of e-mail.
 
Afdrukbare FOLDER
    


 

Sitemap   Privacyverklaring OCMW Aalst   Cookiebeleid    

© 2017 OCMW AALST | Powered by The eForum Factory